MATRICULACIÓ ESCOLA D’ADULTS CURS 2017-2018

Matrícula: juliol i agost a l’ajuntament, a setembre al col·legi…

AVANTPROJECTE DE LA MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PEL SERVICI D'ESCOLA INFANTIL

En el dia de huí, es fa públic l'avantprojecte de la modificació…