AVANTPROJECTE DE LA MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PEL SERVICI D'ESCOLA INFANTIL

En el dia de huí, es fa públic l'avantprojecte de la modificació…

LICITACIÓ SERVEI DE NETEJA, MANTENIMIENT I CONSERVACIÓ DE LES ZONES VERDES I ARBRAT VIARI

LICITACIÓ SERVEI DE NETEJA, MANTENIMIENT I CONSERVACIÓ DE LES…

PLE ORDINARI 25 DE MAIG DE 2017

Orde del dia - Ple Ordinari de 25 de maig de 2017

PLE ORDINARI 30 DE MARÇ DE 2017

Orde del dia - Ple Ordinari de 30 de març de 2017