PUNT D´INFORMACIÓ A LA DONA

ASSESSORAMENT  A LA DONA EN RELACIÓ A ESTEREOTIPS I DESIGUALTATS…

PROJECTES SUBVENCIONATS PER LA DIPUTACIÓ D’ALACANT PER A SERVEIS SOCIALS

La Diputació d´Alacant ha subvencionat al departament de serveis…