Última actualització: 21/05/2021

 

2021.03.16 Pressupost Gastos 2021
2021.03.16 Pressupost Ingressos 2021
2021.03.16  Acord aprovació dels Pressupostos 2021
2020.01.30 Pressupost Gastos 2020
2020.01.30 Pressupost Ingressos 2020
2020.01.30 Acord aprovació inicial i definitiva Pressupostos 2020
2019.01.30 Pressupost Gastos 2019
2019.01.17 Pressupost Ingressos 2019
2019.01.17 Acord aprovació inicial i definitiva Pressupostos 2019
2018.03.10 Pressupost Gastos 2018

2018.03.10 Pressupost Ingressos 2018
2018.03.09 Acord aprovació definitiva Pressupostos 2018
2018.02.01 Acord aprovació inicial Pressupostos 2018
2017.02.27 Pressupost gastos 2017
2017.02.27 Pressupost  ingressos 2017
2016.01.01 Pressupost gastos 2016
2016.01.01 Pressupost ingressos 2016
2015.01.01 Pressupost gastos 2015
2015.01.01 Pressupost ingressos 2015