AVANTPROJECTE ORDENANÇA MUNICIPAL DE CONVIVÈNCIA CIUTADANA EN L’ESPAI PÚBLIC

  • Providència d’inici
  • Informació pública Avantprojecte ordenança municipal de convivència ciutadana en l’espai públic
  • Avantprojecte ordenança municipal de convivència ciutadana en l’espai públic
  • Cuadro infraccions avantprojecte ordenança municipal de convivència ciutadana en l’espai públic

MODIFICACIÓ D’ORDENANCES FISCALS 2020

MODIFICACIÓ ORDENANÇA DE TRANSPARÈNCIA, ACCÉS A LA INFORMACIÓ I BON GOVERN

 

MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DEL PREU PÚBLIC DE L’ESCOLA INFANTIL

 

Unitat responsable de la informació: Secretaria

Última actualització: 27/10/2020