PLAGA DE PROCESSIONÀRIA DEL PI

Les altes temperatures anormals d’aquest hivern i la manca…