PLE ORDINARI 26 DE GENER DE 2017

Orde del dia - Ple Ordinari de 26 de gener de 2017