PLE ORDINARI 18 DE JULIOL DE 2017

Orde del dia – Ple Ordinari de 18 de juliol de 2017