PROJECTES FINANÇATS AMB FONS DEL PACTE D’ESTAT EN MATÈRIA DE VIOLÈNCIA DE GENERE PER ALS AJUNTAMENTS. ANYS 2018-2019″

PROJECTE 1: XXIX JORNADES DE LA DONA I PER LA IGUALTAT: Activitat…