SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA PLE DE L’AJUNTAMENT 4 SETEMBRE DE 2017

Ordre del dia - Ple Extraordinari de 4 de setembre de 2017