BAN

BAN   Considerant l'interés general dels propietaris de finques…