Avantprojecte d’ordenança municipal de circulació

En el dia d'avui es fa públic l'avantprojecte d'ordenança muncipal…