Concessió de subvenció: REPARACIÓ DE COBERTA MUSEU DE LA FARMÀCIA

L'Excma. Diputació Provincial d'Alacant ha atorgat a l'Ajuntament…

Concessió de subvenció: REPARACIÓ ÀREES RECREATIVES FONTS MUNICIPALS

L'Excma. Diputació Provincial d'Alacant ha atorgat a l'Ajuntament…

Concessió de subvenció: VIAL I MURS DELIMITACIÓ CEMENTERI

L'Excma. Diputació Provincial d'Alacant ha atorgat a l'Ajuntament…

Concessió de subvenció: ADEQUACIÓ ROTONDA ACCÉS PER RAMÓN I CAJAL

L'Excma. Diputació Provincial d'Alacant ha atorgat a l'Ajuntament…