PLAGA PROCESSIONÀRIA DEL PI

Les altes temperatures anormals d’aquest any i la manca de…