PLE EXTRAORDINARI 27 DE FEBRER DE 2017

Orde del dia - Ple extraordinari de 27 de febrer de 2017