Mesures addicionals COVID 6 nov 2020

La regidoria d’esports, davant de la publicació en el DOGV…