Mesures addicionals COVID 6 nov 2020

La regidoria d’esports, davant de la publicació en el DOGV de mesures addicionals enfront el CORONAVIRUS, informa de les mesures adoptades en el poliesportiu:
• No es pot fer ús dels vestidors
• Els partits seran sense públic
• Al camp de futbol només podran accedir els jugadors, amb un límit de 30 jugadors/es
• Al pavelló cobert, hi haurà un límit de 20 jugadors/es
• El jugadors/es que estan a la banqueta, hauran de mantindre la distància interpersonal i portar mascareta
• La mascareta es obligatòria a l’instant d’eixir del partit
• En els esports de parelles es mantindrà la distància interpersonal
• Els aforaments de les estàncies s’han reduït per seguretat
◦ Gimnàs: 6 persones
◦ Rocòdrom: 4 persones
◦ Tennis taula: 6 persones

Així mateix, recordem a totes les persones que van a passejar pel poliesportiu, que mantinguen la distància interpersonal i porten sempre la mascareta.