18-3-2021

PLA RESISTIR

L’ajuntament, acollint-se al Pla Resistir de la Generalitat Valenciana dotat amb 160M€, aportats en un 62,5% per la Generalitat, un 22,5% per les Diputacions i un 15% per l’Ajuntament, treu les bases reguladores per la concessió d’ajudes econòmiques a autònoms i microempreses de sectors més afectats per la pandèmia.

La dotació que correspon a la nostra població és de 173.062€.

Entre les activitats que es poden acollir estan: comerç, allotjament, restaurants, agències de viatges, esport i entreteniment.

Inici presentació: A l’endemà a la publicació en la BDNS (Base de Datos Nacional de Subvenciones)

Termini presentació: 15 dies

Bases Pla Resistir VAL

 

 

 

———————————————–

 

ANUNCI: Possibilitat de canvi d’ubicació dels actuals concessionaris del Mercat Municipal

ANUNCI: Informació pública del procediment d’expropiació per taxació conjunta de terrenys per a ampliació del cementiri

ANUNCI: INFORMACIÓ INICIAL, DE L’APROVACIÓ PLENARIA DEL PLA D’ACTUACIÓ FRONT AL RISC D’INCENDIS FORESTALS DEL T. M. DE BANYERES DE MARIOLA