JORNADA SOBRE ASSOCIACIONISME I ICTUS CEREBRAL

L’Ajuntament de Banyeres…

PLE ORDINARI 30 DE MARÇ DE 2017

Orde del dia - Ple Ordinari de 30 de març de 2017