RECOLLIDA DE PÓLVORA

Per Decret de Subdelegació de Govern i Intervenció d'Armes…

PLAZO PARA CAMBIO DE UBICACIÓN MERCADO MUNICIPAL

La Junta de Gobierno Local en sesión ordinaria celebrada el…

JORNADA PREVENCIÓ CÀNCER COLO-RECTAL

El programa de prevenció de càncer colo-rectal de la Conselleria…

RECORDATORI BAN NETEJA BANCALS, SOLARS I SERRA

La nevada del passat mes de gener ha ocasionat la caiguda de…