RECOLLIDA DE PÓLVORA

Per Decret de Subdelegació de Govern i Intervenció d’Armes de la Comandància de la Guàrdia Civil de Villena, s’informa que per a arreplegar la pólvora haurà d’anar el titular amb el permís d’armes. No s’admetran autoritzacions per a arreplegar-la altres persones que no siguen els titulars.

Es recorda que poden passar per l’Ajuntament fins el 12 d’abril a les 14.00 h per demanar la pólvora tots els que van portar el permís d’armes d’avantcàrrega.