BAN PROHIBICIÓ CREMES

Queda prohibit cremar per resolució de ConsellerIa de 5 de gener…