PÓLVORA 2017

PÓLVORA La reserva i pagament de la pólvora i lloguer d'arcabús,…