Curs de monitor/a d’activitats de temps lliure educatiu infantil i juvenil

Durada: 310  hores 3 Mòduls Teòrics + 1 mòdul de pràtiques…