BAN NETEJA SOLARS I SERRA 2022

Es recorda als propietaris/àries de solars, sòls rurals o zones…