LLISTA DEFINITIVA D’ADMESOS I EXCLOSOS. TMG 2016.

El dia 28 de juliol s'ha publicat al tauler d'edictes la llista…