ADRECES I TELÈFONS MUNICIPALS
Servei
Adreça
Telèfon
Ajuntament
Pl. de l’Ajuntament, 1
96 656 74 75 / 96 656 73 15
Agència de Desenvolupament Local
Pl. la Malva, 11
96 656 74 75 / 96 656 73 15
Casa de la Cultura / Biblioteca
C/ Sant Jordi, 34
96 656 77 66
Casal de la Joventut
C/ Castell, 8
96 656 83 83
Castell
Castell
96 656 73 15 / 96 556 74 53
Centre municipal de FPA A. Iniesta
C/ Llavador, 1
96 556 62 69
Col·legi públic Alfonso Iniesta
C/ Llavador, 1
96 556 62 69
Conservatori municipal
C/ Llavador, 1
96 656 84 01
Escoleta Infantil
C/ Biar, 10
96 656 75 21
Llar del jubilat
C/ Felip IV, 20
96 656 75 55
Mercat Municipal
C/ Los Angeles, 3
Museu Arqueològic
Carreró de la Torre, 6
96 656 78 96
Museu de l’espardenya  Aula de la Natura
Parc de Vil·la Rosario
 96 556 77 70
Museu Fester
Castell
96 556 77 70 / 96 556 74 53
Parc Villa Rosario
96 556 77 70
Policia Local / Grua municipal
C/ Fco. Berenguer Mora, 6
96 656 77 56
Poliesportiu
Av. 25 d’Abril
96 556 68 25 / 96 556 71 61 (Bar)
Serveis Socials
Pl. la Malva, 11
96 656 74 75 / 96 656 73 15
Tècnica de Cultura
Pl. la Malva, 11
96 656 74 75 / 96 656 73 15
Tourist Info Banyeres  Parc Vil·la Rosario  96 556 74 53
Zona Acampada Molí l’Ombria
Partida Molí l’Ombria
96 556 74 53

IES Professor Manuel Broseta

Av. del Tren, 22,
966527675