PLE ORDINARI 25 DE NOVEMBRE DE 2016

Orde del dia - Ple Ordinari de 25 de novembre de 2016

QUALIFICACIONS. TMG 2016.

Al dia d'avui, es fan públiques les…