QUALIFICACIONS. TMG 2016.

Al dia d’avui, es fan públiques les qualificacions relatives al procés selectiu.

Podeu trobar més informació sobre el procés selectiu al Portal de la Transparència en l’apartat “Selecció i provisió 2016”.