JUSTIPROP- SERVEIS D’ORIENTACIÓ JURÍDICA DE PROXIMITAT

Què és el JUSTIPROP?   És un servei d'orientació,…