COMUNICAT PROCEDIMENT DEVOLUCIÓ IMPORT ABONAT EN CONCEPTE DE PÓLVORA I LLOGUER D’ARMES FESTES 2020

COMUNICAT PROCEDIMENT DEVOLUCIÓ IMPORT ABONAT EN CONCEPTE DE…