LLISTA DEFINITIVA D’ADMESOS I EXCLOSOS. TMG 2016.

El dia 28 de juliol s’ha publicat al tauler d’edictes la llista definitiva de persones admeses i excloses al procés selectiuper a la provisió per funcionari interí d’una plaça de tècnic de gestió mitjançant concurs-oposició.

Podeu trobar més informació sobre el procés selectiu al Portal de la Transparència en l’apartat “Selecció i provisió 2016”.