PÓLVORA 2017

PÓLVORA

La reserva i pagament de la pólvora i lloguer d’arcabús, trabuc i/o cartutxera podrà fer-se del 27 de febrer fins al dimecres 12 d’abril en les oficines de l’Ajuntament de 9.00 a 14.00 h.

Imprescindible acompanyar una fotocòpia del DNI del sol·licitant i de la llicència d’armes d’avantcàrrega.

Per a  poder disparar en festes es farà una acreditació a cada persona que haja remés a l’Ajuntament fins el 23 de febrer la llicència d’armes d’avantcàrrega en vigor.