PLA LOCAL DE PREVENCIÓ D’INCENDIS FORESTALS DE BANYERES DE MARIOLA       –       PUBLICACIÓ DOGV APROVACIÓ

AUTORITZACIÓ ZONA D’ACAMPADA MOLÍ L’OMBRIA

PLA TERRITORIAL MUNICIPAL FRONT A EMERGÈNCIES DE BANYERES DE MARIOLA (Homologat pel Ple de la Comissió de Protecció Civil de la Comunitat Valenciana de 2 de juny de 2020)

PLA D’ACTUACIÓ MUNICIPAL FRONT AL RISC D’INCENDIS FORESTALS DEL T. M. DE BANYERES DE MARIOLA (data 12/01/2021 borrador tràmit d’informació pública)EDICTE APROVACIÓ INICIAL PLE INFORMACIÓ PÚBLICA PRÈVIA

Unidad responsable de la información: Secretaria

Última actualización: 12/01/2021