PLAGA PROCESSIONÀRIA DEL PI

Les altes temperatures anormals d’aquest any i la manca de pluges han provocat l’aparició de la processionària del pi a la península Ibèrica i, també, a totes les comarques muntanyenques d’Alacant.

Des de la Regidoria de Parcs i Jardins es treballa per l’eliminació dels cucs dins dels terrenys i zones municipals; especialment als parcs, voreres de camins i zones pròximes als centres educatius. L’Ajuntament recorda, als propietaris de terrenys privats que també estiguen afectats, l’obligació d’eliminar els casos que detecten als seus terrenys, perquè les accions puguen ser efectives a nivell global.

D’altra banda, l’Ajuntament recorda que cal anar en compte amb les mascotes, ja que poden sofrir danys greus si entren en contacte amb els pèls dels cucs. Des de l’Ajuntament, s’agraeix al veïnat els avisos que ens han fet arribar i es demana precaució per la perillositat d’entrar en contacte amb les borses de cucs.