Concessió de subvenció: VIAL I MURS DELIMITACIÓ CEMENTERI

L’Excma. Diputació Provincial d’Alacant ha atorgat a l’Ajuntament de Banyeres de Mariola una subvenció de 96.800,00 euros destinada a la següent acció: VIAL I MURS DELIMITACIÓ CEMENTERI. L’ajuda atorgada s’inclou en la convocatòria realitzada per l’organisme provincial referida a SUBVENCIONS D’INFRAESTRUCTURES I ASSISTÈNCIA A MUNICIPIS PLA +A prop 2020 que es va publicar en el Butlletí Oficial de la Província núm. 247 del dia 29/12/2020. La concessió de l’ajuda es va realitzar en virtut d’Acord del Ple de l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant de data 17/06/2021.