Entries by

EXPOSICIÓ PÚBLICA DELS PROJECTES D’OBRA «VIAL I MURS DELIMITACIÓ CEMENTERI» I «REFORMA I ADEQUACIÓ PLAÇA MAJOR»

El Butlletí Oficial de la Província d’Alacant de data 20/07/2021 publica l’exposició pública dels projectes: «Vial i murs delimitació cementeri» «Reforma i adequació Plaça Major» Els dos documents tècnics es sotmeten a informació pública durant 20 dies hàbils. Més informació en el Tauler d’Anuncis, clicant en el següent link: Accés al Tauler d’Anuncis

Concessió de subvenció: PROJECTES DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA

La Generalitat Valenciana ha atorgat a l’Ajuntament de Banyeres de Mariola una subvenció de 745,53 euros destinada a la següent acció: PROJECTES DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA. L’ajuda atorgada s’inclou en la convocatòria de SUBVENCIONS DE LA CONSELLERIA DE PARTICIPACIÓ, TRANSPARÈNCIA, COOPERACIÓ I QUALITAT DEMOCRÀTICA PER A LA FORMACIÓ, DIVULGACIÓ I ALTRES ACTUACIONS EN MATÈRIA DE RESPONSABILITAT […]

Concessió de subvenció: REPARACIÓ DE COBERTA MUSEU DE LA FARMÀCIA

L’Excma. Diputació Provincial d’Alacant ha atorgat a l’Ajuntament de Banyeres de Mariola una subvenció de 8.576,91 euros destinada a la següent acció: REPARACIÓ DE COBERTA MUSEU DE LA FARMÀCIA. L’ajuda atorgada s’inclou en la convocatòria realitzada per l’organisme provincial referida a SUBVENCIONS D’INFRAESTRUCTURES I ASSISTÈNCIA A MUNICIPIS PLA +A prop 2020 que es va publicar […]

Concessió de subvenció: REPARACIÓ ÀREES RECREATIVES FONTS MUNICIPALS

L’Excma. Diputació Provincial d’Alacant ha atorgat a l’Ajuntament de Banyeres de Mariola una subvenció de 48.400,00 euros destinada a la següent acció: REPARACIÓ ÀREES RECREATIVES FONTS MUNICIPALS. L’ajuda atorgada s’inclou en la convocatòria realitzada per l’organisme provincial referida a SUBVENCIONS D’INFRAESTRUCTURES I ASSISTÈNCIA A MUNICIPIS PLA +A prop 2020 que es va publicar en el […]