Entries by

Concessió de subvenció: MANTENIMENT I REPARACIÓ DE CAMÍ/PISTA FORESTAL ALC-VI. 2.022,02 T.M. DE BANYERES DE MARIOLA

L’Excma. Diputació Provincial d’Alacant ha atorgat a l’Ajuntament de Banyeres de Mariola una subvenció de 15.624,88 euros destinada a la següent acció: MANTENIMENT I REPARACIÓ DE CAMÍ/PISTA FORESTAL ALC-VI. 2.022,02 T.M. DE BANYERES DE MARIOLA. L’ajuda atorgada s’inclou en la convocatòria realitzada per l’organisme provincial referida a SUBVENCIONS PER A EXECUCIÓ D’ACTUACIONS CONTINGUDES EN ELS […]

Subvenció per a la MILLORA, MODERNITZACIÓ I DOTACIÓ D’INFRAESTRUCTURES I SERVEIS EN EL POLÍGON LES MOLINES

Concessió de subvenció MILLORA, MODERNITZACIÓ I DOTACIÓ D’INFRAESTRUCTURES I SERVEIS EN EL POLÍGON LES MOLINES L’IVACE (Institut Valencià de Competitivitat Empresarial) ha atorgat a l’Ajuntament de Banyeres de Mariola una subvenció de 164.906,80 euros destinada a la següent acció: MILLORA, MODERNITZACIÓ I DOTACIÓ D’INFRAESTRUCTURES I SERVEIS EN EL POLÍGON LES MOLINES. L’ajuda atorgada s’inclou en […]

Subvenció per a la MILLORA, MODERNITZACIÓ I DOTACIÓ D’INFRAESTRUCTURES I SERVEIS EN EL POLÍGON LES CREUS

Concessió de subvenció MILLORA, MODERNITZACIÓ I DOTACIÓ D’INFRAESTRUCTURES I SERVEIS EN EL POLÍGON LES CREUS L’IVACE (Institut Valencià de Competitivitat Empresarial) ha atorgat a l’Ajuntament de Banyeres de Mariola una subvenció de 165.085,37 euros destinada a la següent acció: MILLORA, MODERNITZACIÓ I DOTACIÓ D’INFRAESTRUCTURES I SERVEIS EN EL POLÍGON LES CREUS. L’ajuda atorgada s’inclou en […]

Subvenció per a MILLORA, MODERNITZACIÓ I DOTACIÓ D’INFRAESTRUCTURES I SERVEIS EN EL POLÍGON BARRAQUETES

Concessió de subvenció MILLORA, MODERNITZACIÓ I DOTACIÓ D’INFRAESTRUCTURES I SERVEIS EN EL POLÍGON BARRAQUETES L’IVACE (Institut Valencià de Competitivitat Empresarial) ha atorgat a l’Ajuntament de Banyeres de Mariola una subvenció de 165.174,66 euros destinada a la següent acció: MILLORA, MODERNITZACIÓ I DOTACIÓ D’INFRAESTRUCTURES I SERVEIS EN EL POLÍGON BARRAQUETES. L’ajuda atorgada s’inclou en la convocatòria […]