Subvenció per a MILLORA, MODERNITZACIÓ I DOTACIÓ D’INFRAESTRUCTURES I SERVEIS EN EL POLÍGON BARRAQUETES

Concessió de subvenció
MILLORA, MODERNITZACIÓ I DOTACIÓ D’INFRAESTRUCTURES I SERVEIS EN EL POLÍGON BARRAQUETES

L’IVACE (Institut Valencià de Competitivitat Empresarial) ha atorgat a l’Ajuntament de Banyeres de Mariola una subvenció de 165.174,66 euros destinada a la següent acció: MILLORA, MODERNITZACIÓ I DOTACIÓ D’INFRAESTRUCTURES I SERVEIS EN EL POLÍGON BARRAQUETES.

L’ajuda atorgada s’inclou en la convocatòria realitzada per aquest organisme referida a AJUDES PER A PROJECTES D’INVERSIÓ PER A la MILLORA, MODERNITZACIÓ I DOTACIÓ D’INFRAESTRUCTURES I SERVEIS EN POLÍGONS, ÀREES INDUSTRIALS I ENCLAVAMENTS TECNOLÒGICS AMB CÀRREC A l’EXERCICI 2021.

La concessió de l’ajuda s’ha realitzat en virtut de Resolució de la Presidència de l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE) de data 17 de març de 2021.