Concessió de subvenció: MANTENIMENT I REPARACIÓ DE CAMÍ/PISTA FORESTAL ALC-VI. 2.022,02 T.M. DE BANYERES DE MARIOLA

L’Excma. Diputació Provincial d’Alacant ha atorgat a l’Ajuntament de Banyeres de Mariola una subvenció de 15.624,88 euros destinada a la següent acció: MANTENIMENT I REPARACIÓ DE CAMÍ/PISTA FORESTAL ALC-VI. 2.022,02 T.M. DE BANYERES DE MARIOLA. L’ajuda atorgada s’inclou en la convocatòria realitzada per l’organisme provincial referida a SUBVENCIONS PER A EXECUCIÓ D’ACTUACIONS CONTINGUDES EN ELS PLANS LOCALS DE PREVENCIÓ D’INCENDIS FORESTALS, ANY 2021 que es va publicar en el Butlletí Oficial de la Província núm. 50 del dia 15/03/2021. La concessió de l’ajuda es va realitzar en virtut de Resolució de la Junta de Govern de l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant de data 16/06/2021.