EXPOSICIÓ PÚBLICA DEL PROJECTE D’OBRA “ADEQUACIÓ ROTONDA D’ACCÉS AV. 9 D’OCTUBRE/RAMON I CAJAL”

El Butlletí Oficial de la Província d’Alacant de data 10/08/2021 ha publicat l’exposició pública del projecte:

“Adequació rotonda d’accés av. 9 d’Octubre/Ramón y Cajal”

El document tècnic se sotmet a informació pública durant 20 dies hàbils.

Més informació en el Tauler d’anuncis, clicant en el següent link:

Accés al Tauler d’Anuncis