MODIFICACIÓ PUNTUAL PLANEJAMENT UE II.

Informació pública de la versió preliminar i estudi ambiental i territorial estratègic de la modificació puntual de les normes subsidiàries de planejament consistent en la reclassificació de sòl no urbanitzable en sòl urbà industrial en la UEII. Expedient número 000142/2014-Gensec.

Documentació versió preliminar i estudi ambiental i territorial estratègic.

S’ha publicat el document número 2017/4774 en el Diari Oficial núm. 8057 de Dimecres, 7 de juny de 2017

La sessió explicativa pública del pla de participació es celebrarà el 20 de juliol de 2017 a les 18:00 h al saló de plens de l’ajuntament,

Unidad responsable de la información: Secretaría

Última actualización: 07/06/2017