AVÍS PER CACERIA DE PORC SENGLAR EL DIUMENGE 19 DE NOVEMBRE DE 2023 DE 8.00 A 15.00 H PARATGE PENYA LA BLASCA, PICORROMEU I MARFULLAR

AVÍS

S’informa a senderistes, excursionistes, esportistes i usuaris de la serra en general que aquest diumenge 19 de novembre de 2023 des de les 8.00 fins a les 15.00 h el CLUB DE CAÇADORS DE BANYERES DE MARIOLA organitza una cacera de porc senglar en la zona del paratge de la Penya la Blasca, Picorromeu i Marfullar, durant la cacera els camins i sendes d’accés a aquestes zones estaran tancats i degudament senyalitzats, per això es demana als usuaris de la serra precaució i que es respecten les indicacions dels senyals. No obstant això, en cas d’urgència o necessitat la senyalització no impedeix materialment el pas.