Acta sessió ordinària Ple 26 de gener de 2023

Acta sessió extraordinària i urgent Ple 23 de febrer de 2023

Acta sessió ordinària Ple 21 de març de 2023

Acta sessió extraordinària Ple 02 de maig de 2023

Acta sessió ordinària Ple 25 de maig de 2023

Acta sessió extraordinària Ple 14 de juny de 2023

Acta sessió de Constitució Corporació 2023-2027 17/06/2023

Acta sessió extraordinària Ple 26 de juny de 2023

Acta sessió ordinària Ple 25 de juliol de 2023

Acta sessió ordinària Ple 01 d’agost de 2023

Acta sessió ordinària Ple 28/09/2023

Acta sessió ordinària Ple 30/11/2023

Acta sessió extraordinària i urgent Ple 19/12/2023