AJUDES PER A PERSONES AMB DIVERSITAT FUNCIONAL

 

Ajudes personals de promoció de l’autonomia personal per a persones amb diversitat funcional. Exercici 2021.

Requisits:

1. Tenir reconeguda la condició legal de persona amb discapacitat.

2. Residir en un municipi de la Comunitat Valenciana.

3. Ser menor de 65 anys.

4. Existència de deficiències de caràcter motor o sensorial en el sol·licitant.

TERMINI DE SOL·LICITUD: FINS AL 7 DE MAIG 2021.

Més informació: Serveis Socials de Banyeres de Mariola. Tel. 96 656 7315 – ext. 3.