PROCÉS EXTRAORDINARI ESTABILITZACIÓ LLEI 20/2021 D’1 PLAÇA D’ANIMADOR/A SOCIOCULTURAL (C1)
Accés Concurs
Publicació bases Bases generals BOPA nº 215 11/11/2022

Bases específiques BOPA nº 227 29/11/2022

Extracte DOGV DOGV nº 9521 27/01/2023
Extracte BOE BOE Nº 37 13/02/2023
Termini de presentació de sol·licituds Del 14 al 27 de febrer (inclòs)

 Informació sol·licitud
Publicació de la llista provisional de persones admeses i excloses Llista provisional de persones admeses i excloses
Publicació de la llista definitiva de persones admeses i excloses  

Llista definitiva de persones admeses i excloses i designació OTS

 

Anunci dels resultats

 

Anunci baremació mèrits

Anunci proposta contractació

Resolució contractació aspirant que ha superat el procés selectiu i constitució borsa de treball

Edicte publicació BOP nomenament personal laboral fixe