AUTORITZACIÓ VEÏNAT A VIES TALLADES PER FESTES

AVÍS
Durant els dies de celebració de les FESTES DE MOROS I CRISTIANS, es
produirà el tancament al trànsit rodat, i que afectarà a les següents vies de
la població: C/ Pizarro, Av. Gregori Molina, Furs, Plaça Plàtans, Jaume I, C/
La Creu, Plaça Major, C/ Sant Jordi fins a la Casa de Cultura, C/ Major, C/
Felip V i C/ Castell.
Per eixe motiu, a fi de facilitar-li l’accés a l’esmentada zona en els horaris
autoritzats, com a veïnat resident, li preguem que es persone en les
dependències de la Policía Local de dilluns a divendres, de 09:00h a 14:00h
a fi d’arreplegar l’autorització pertinent abans del dia 20 d’abril, comunicant
la matrícula del seu vehicle, nom i congnoms del conductor/a, direcció i
telèfon de contacte, ja que sense ella no serà permés el pas per part de la
Policia Local.