PROCÉS EXTRAORDINARI ESTABILITZACIÓ LLEI 20/2021 DE DOS PLACES DEL SERVEI D’AJUDA A DOMICILI (C2)
Accés Concurs
Publicació bases Bases generals BOPA nº 215 11/11/2022

Bases específiques BOPA nº 231 05/12/2022

Extracte DOGV DOGV nº 9521 27/01/2023
Extracte BOE BOE Nº 37 13/02/2023
Termini de presentació de sol·licituds Del 14 al 27 de febrer
Informació presentació sol·licitud
Publicació de la llista provisional de persones admeses i excloses Llista provisional de persones admeses i excloses
Publicació de la llista definitiva de persones admeses i excloses Llista definitiva de persones admeses i membres OTS
 

Anunci dels resultats

 

Anunci baremació

Anunci resolució reclamacions i proposta contractació

Resolució contractació aspirants que han superat el procés i constitució borsa

Edicte publicació BOP nomenament personal laboral fixe