AVALEM JOVES PLUS

El programa “Avalem Joves” de la Generalitat Valenciana, cofinançat pel Fons Social Europeu, és un programa destinat a la contractació, per part de les corporacions locals, de jóvens desocupats inscrits en el SERVEF i en el programa de Garantia Juvenil.

Té dos modalitats, una per a contractar jóvens amb qualificació professional (EMCUJU) per a llocs de treball que els permeten exercir labors en pràctiques d’acord amb la seua titulació professional. L’altra és per a contractar jóvens (EMPUJU) tinguen o no qualificació professional.

Han sigut sol·licitat per l’Ajuntament de Banyeres de Mariola i li han sigut concedits 86.882,64 EUR, amb eixa quantitat s’han contractat durant un any a 3 jóvens del programa EMCUJU i altres 3 del programa EMPUJU.

PROGRAMA EMCUJU

o Subvenció obtinguda: 41.260,92 €

o Nombre de contractes: 3

o Duració del contracte: Des del 28 d’agost de 2017 al 27 d’agost de 2018

o Tipus de contracte: Contracte en pràctiques“.

 Ocupacions contractades i servici en què estan destinats:

o Auxiliar Administrativa, per a Servicis Generals de l’Ajuntament.

o Tècnic de Joventut, per al Casal de la Joventut.

o Tècnic de Turisme, per a la Turist Info.

PROGRAMA EMPUJU

o Subvenció obtinguda: 45.621,72 EUR

o Nombre de contractes: 3

o Duració del contracte: Des del 4 de setembre de 2017 al 3 de setembre de 2018.

o Tipus de contracte: Contracte per obra o servici.

Ocupacions contractades i servici en què estan destinats:

o Auxiliar d’Ajuda a Domicili, Servicis Socials.

o Peó d’obres, Brigada d’Obres.

o Peó Forestal, Brigada d’Obres.

Direcció General d’Ocupació, Afers Socials i Igualtat d’Oportunitats de la Comissió Europea:

http://ec.europa.eu/social/home.jsp?langId=es

Unitat Administradora del FSE (UAFSE, Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social).:

http://www.empleo.gob.es/uafse/