BO CONSUM de BANYERES DE MARIOLA

 

S’inicia la campanya del BO CONSUM a BANYERES DE MARIOLA.

El BO CONSUM serà per valor de 200€ i es podrà demanar del 12 al 21 d’octubre

Per obtenir el BO CONSUM, s’ha de sol·licitar per SEU ELECTRONICA (https://banyeresdemariola.sedipualba.es/carpetaciudadana/tramite.aspx?idtramite=16157) o físicament en l’ajuntament en horari de 13:00 a 14:00 i presentar obligatoriament:

  • Annex III Model de sol·licitud
  • DNI

La persona que ho sol·licite deu:

  • Ser major de 18 anys l’1 de gener de 2022
  • Estar empadronat a Banyeres des de 1 gener 2022 i continuar el 15 de novembre de 2022
  • Estar al corrent de les obligacions tributaries
  • Sols es podrà demanar un BO CONSUM per unitat de convivència

Activitats subvencionables: Compra de bens i serveis de comerç, hostaleria i serveis. Els establiments disposaran d’un distintiu en la porta. El BO CONSUM es deurà gastar entre el 15 i el 25 d’octubre.

Es recorda que tota ajuda pública, el beneficiari deurà declarar-la obligatòriament con a guany patrimonial en la declaració de renda 2022. Això comporta que tota persona que no estava obligada a presentar declaració de renda (en cas d’un sol pagador), canvia l’estatus i queda obligada a presentar-la.

JUSTIFICACIO I PAGAMENT A LA PERSONA BENEFICIARIA

Es presentarà una Instancia general  per SEU ELECTRONICA (https://banyeresdemariola.sedipualba.es/carpetaciudadana/tramite.aspx?idtramite=16157) o físicament en l’ajuntament en horari de 13:00 a 14:00, abans del 30 octubre adjunta la següent documentació:

  • Annex IV Compte justificatiu amb tickets i factures
  • Fitxa manteniment

DOCUMENTACIO

BASES BANYERES DE MARIOLA BONO CONSUMO

FICHA MANTENIMIENTO DE TERCEROS

ANEXO IV CUENTA JUSTIFICATIVA

ANEXO III SOLICITUD BONO CONSUMO

Mes informació en ADL ajuntament: Eulalia Ribes